Logowanie | Rejestracja

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

 
 
Szanowni klienci. Uprzejmie prosimy zwrócenie uwagi na dostępność każdego produktu.
Można ją zobaczyć w szczegółach produktu, zaraz pod jego nazwą. Dziękujemy
Wybierz kategorię
Aktualnie polecamy
120,00 zł
100,00 zł
Koszta wysyłki

Paczki wysyłane są
tylko kurierem

Przedpłata na konto: 22zł

Za pobraniem:30zł

Wysyłka sond możliwa listem poleconym (przy przedpłacie na konto)
koszt: 5zł

 
Regulamin sklepu.
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.dlaptaka.pl, prowadzony jest przez firmę LEDOR - Leszek Kornaszewski  z siedzibą w Warszawie przy ul. Patriotów 309,wpisaną do bazy przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Dane adresowe:
LEDOR - Leszek Kornaszewski
04-767 Warszawa, ul. Patriotów 309
NIP: 526-010-41-53
Regon: 11536812
Nr zgłoszenia do GIODO: 31941/2014
mail : ledorsklep@gmail.com
tel. 22
423-85-63; 0-601-337-373

2 Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika) jak i z Użytkownikiem niezarejestrowanym. Użytkownik niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
- Podać dane wymagane do wysyłki:

a. Imię i nazwisko,
b. Adres wysyłki (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo),
c. Numer telefonu.
d. Adres e-mail

- Zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.
- Każdy użytkownik ma możliwość  rejestracji (założenia Konta Użytkownika).
- Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki.
- Aby zamówienie mogło być zrealizowane klient musi podać poprawny numer telefonu, w przeciwnym wypadku zamówienia porankowe nie będą realizowane,  a pieniądze za zamówienia przelewowe będą odsyłane.
- Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

3. Informacje o towarach zawarte na stronach www.dlaptaka.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 K.C. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Wszelkie płatności zrealizowane przez Klienta stanowią przedpłatę na poczet realizacji zamówienia do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty.

4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do wykonania  następujących czynności:
-  wybrania produktów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
-  dodania ich do koszyka,
-  kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie”,
-  zalogowania do Konta Użytkownika w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
-  dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 2  w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik niezarejestrowany,
-  wyboru formy płatności i sposobu dostawy,
-  kliknięcia przycisku „Dalej”,
-  sprawdzeniu poprawności wpisanych danych i kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie”,
-  w odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający wysyła wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie otrzymania zamówienia. Kupujący poprzez kliknięcie linku zawartego w wiadomości potwierdza poprawność złożonego zamówienia. Brak kliknięcia linku przez Kupującego uniemożliwia kontynuowanie trybu zawarcia umowy sprzedaży.

5. Akceptacja regulaminu umożliwi wypełnienie i wysłanie zamówienia do sklepu www.dlaptaka.pl

6. Aby optymalnie korzystać z witryny sklepu DlaPtaka i składać zamówienia, wystarczy przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome  lub Mozilla FireFox.

7. Sklep www.dlaptaka.pl przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, przez cały tydzień. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

8. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. 
Koszty dostawy zostaną uwzględnione w zamówieniu i wynikają z rodzaju wybranej formy płatności. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. 

9.Użytkownik ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury do momentu, w którym ostatecznie potwierdzi złożone zamówienie.

10. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura na życzenie
W przypadku faktury dodatkowo konieczne podanie jest:
- nazwy firmy,
- numeru NIP


ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY


11. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zakupił towar na odległość - za pośrednictwem sklepu internetowego - ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).

12. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać produkt lub dostarczyć go osobiście niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym.

13. Zwracany towar Kupujący powinien dostarczyć na swój koszt na adres firmy: LEDOR - Leszek Kornaszewski  z siedzibą przy ul. Patriotów 309 04-767 Warszawa

14. Zwrot zapłaconej przez Użytkownika kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Kupującego konto bankowe.

REKLAMACJE


15.Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres firmę LEDOR - Leszek Kornaszewski  z siedzibą przy ul. Patriotów 309 04-767 Warszawa
Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od ich wpłynięcia. 
Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. 


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI

16. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu www.dlaptaka.pl, Użytkownicy przekazują  www.dlaptaka.pl, ewentualnie - innym usługodawcom, dane osobowe. 

17. Zasady przetwarzania danych osobowych. Zdodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)

18. Podanie Danych Osobowych przez użytkowników sklepu jest dobrowolne; Dane osobowe przetwarzane są przez www.dlaptaka.pl  wyłącznie po jednoznacznym udzieleniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i tylko w zakresie określonym w danej klauzuli o wyrażeniu zgody.

19. Użytkownicy sklepu, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich przetwarzania.

20. Z wyjątkiem przypadków szczegółowo określonych lub przypadkach określonych przepisami prawa, LEDOR - Leszek Kornaszewski nie przekazuje i nie udostępnia danych osobowych sklepu www.dlaptaka.pl. 

21. W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem  kurieradane osobowe Klientów będą przetwarzane również przez DPD POLSKA  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mineralna 15, w celu świadczenia usług przez DPD POLSKA Sp. z o.o.

22. Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
- nazwisko i imię- niezbędne w celu realizacji zamówienia i rejestracji w witrynie;
- adres do korespondencji - niezbędne w celu realizacji zamówienia;
- adres poczty elektronicznej - niezbędne w celu realizacji zamówienia i rejestracji w witrynie;
- numer telefonu - niezbędne w celu realizacji zamówienia;
- hasło - niezbędne w celu rejestracji w witrynie;
- numer NIP w przypadku przedsiębiorstw - niezbędne w celu realizacji zamówienia;
- wartości i daty zamówień niezbędne w celu realizacji zamówienia;

23. Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem:  ledorsklep@gmail.com
Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: ledorsklep@gmail.com

 

 
 
© Zdrowy ptak. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.